Categorii

Procedura de fiscalizare

Definitie fiscalizare = Prin operaţiunea de fiscalizare se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data şi ora la care se activează memoria, conform prevederilor art.33, alin. a din Norma metodologica nr.(r1) din 18/04/2003.

Pentru Bucuresti si Ilfov:

Pentru fiscalizarea casei de marcat este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1)      Intocmirea dosarului pentru DGFP  (Directia Generala a Finantelor Publice) de catre firma noastra. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele acte:

          Actele firmei dumneavoastra:

 •     Copie dupa dovada punctului de lucru. Ex: contract de inchiriere si certificat constatator (obligatoriu ) sau contract de comodat si certificat constatator (obligatoriu) . 
 •     Act constitutiv-copie
 •     Copie act de identitate asociat/administrator
 •     Copie certificat inmatriculare – CUI
 •     Copie certificat de inregistrare fiscala – CIF (daca societatea este platitoare de T.V.A)
 •     Rezolutie
 •     Certificat Mentiuni (daca exista)
 •     Stampila societatii

In cazul in care casa de marcat va fi folosita in regim ambulant trebuie sa existe in actul constitutiv si in certificatul constatator codurile CAEN care va permit desfasurarea acestei activitati ex.: 4789, 4799.

        Actele de la distribuitorul casei de marcat:

 •     Copie dupa factura si chitanta ( sau OP vizat de banca)
 •     Copie aviz de distributie si service
 •     Copie dupa certificatul de garantie
 •     Copie dupa procesul verbal de sigilare a casei de marcat
 •     Cerere DGFP- original si copie

2)      Depunerea dosarului la DGFP pentru obtinerea  Certificatului de Atribuire a Numarului de Ordine:

      - pentru Mun. Bucuresti si jud. Ilfov  : Str. Dimitrie Gerota nr.13, sector 2, parter 

3)      In cazul celorlalte judete dosarul se depune la DGFP a judetului in care va functiona casa de marcat.

4)      Dupa obtinerea certificatului va rugam sa ne contactati pentru a stabili ziua in care se va face gratuit fiscalizarea si instruirea personalului de catre unul din tehnicienii nostrii in Calea Vitan nr.111, V16A, parter, sector 3 (langa Mall Vitan).

5)  In maxim 24 de ore de la fiscalizarea casei de marcat (exceptand zilele de sambata si duminica) trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care apartine punctul de lucru pentru a inregistra casa de marcat. Nerespectarea acestui termen atrage o  amenda cuprinsa intre 2.000-4.000 lei.

Aveti nevoie de urmatoarele acte:

 •     Declaratia de instalare in 4 exemplare (obtinuta de la tehnician)
 •     Copie + original a certificatului de la DGFP
 •     Cartile casei de marcat sigilate: Cartea de Interventii si Registu Special
 •     Copie dupa CUI
 •     Copie dupa CIF

 7)  Atunci cand sediul social este diferit de punctul de lucru, trebuie sa duceti la Administratia Financiara de care apartine sediul social urmatoarele acte:

 •     Certificat DGFP in original
 •     Un exemplar al Declaratiei de Instalare
 •     Registrul Special

Nu exista un termen limita pentru a face acest lucru

Un exemplar al Declaratiei de Instalare trebuie depus la DGFP in maxim 7 zile de la primirea Certificatului de Atribuire a Numarului de Ordine si alt exemplar al Declaratiei de Instalare il predati tehnicianului de service sau il trimiteti pe mail la office@octoservsistem.ro.

Pentru celelalte judete:

Pentru fiscalizarea casei de marcat este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

Se achizitioneaza casa de marcat de la firma noastra si se livreaza prin curier. In colet se vor regasi datele de contact ale colaboratorilor care se vor ocupa de fiscalizarea casei de marcat.

Dupa receptionarea coletului se intocmeste un dosar care trebuie depus la Directia Generala de Finante Publice din judetul respectiv.

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • Copie dupa factura (de la noi)si dupa dovada platii
 • Aviz de distributie (de la noi)
 • Proces verbal de sigilare (de la noi)
 • Copie dupa garantie (de la noi)
 • Copie dupa C.U.I.(Certificatul de inmatriculare al firmei)
 • Copie C.I.F.(Cerificatul de inregistrare Fiscala)-in cazul firmelor platitoare de T.V.A
 • Copie dupa dovada punctului de lucru unde urmeaza sa functioneze casa de marcat   (doar in cazul in care nu va functiona la sediul social).Ex:contract de inchiriere,  certificat constatator,contract de comodat, etc.
 • 2 cereri tip semnate si stampilate
 • copie dupa buletinul reprezentantului firmei ce depune dosarul
 • Copie dupa Contractul de munca al reprezentantului sau copie dupa Actul constitutiv(in cazul actionarilor).

Dupa ridicarea Certificatului de Atribuire a Numarului de Ordine de la finante, se contacteaza firma colaboratoare si se face o programare pentru fiscalizarea casei de marcat.  Fiscalizarea casei de marcat se factureaza de unitatea de service colaboratoare.